Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki to święto o którym zapewne nie każdy słyszał. Nazwa pochodzi od angielskiego World Tourism Day, w skrócie WTD. Święto to obchodzone jest każdego roku 27 wcześnia. Ustanowione zostało przez specjalistyczną Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od roku 1975.

Święto to zostało uchwalone w roku 1979 przez decyzję Światowej Organizacji Turystyki. Pierwszy raz miało ono miejsce w 1980 roku, gdzie hasłem przewodnim było: „Tourism’s contribution to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding”, co na polski przetłumaczymy „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”.

Cel tego święta to zwiększenie świadomości na temat funkcji turystyki w dziale społeczności międzynarodowej i ukazanie, jaki wpływ ma ona na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

Fundusz Wczasów Pracowniczych

Fundusz Wczasów Pracowniczych, w skrócie FWP, to specjalistyczna instytucja mieszcząca się w Polsce, która funkcjonuje od 1949 roku. Jej celem było zagwarantowanie możliwości wypoczynku pracownikom państwowym i uspołecznionym zakładom pracy i instytucji. Wypoczynek organizowany był w ośrodkach wypoczynkowych, które znajdowały się w ciekawych miejscach na obszarze całej Polski.

Fundusz Wczasów Pracowniczych prowadził wszelkie postaci wczasów. Wśród nich były:
- dwutygodniowe wczasy zwykłe,
- dwutygodniowe wczasy rodzinne (rodzice + dzieci),
- tygodniowe wczasy krajoznawcze statkiem po Wiśle (przygotowywane razem z Warszawską Żeglugą po Wiśle),
- tygodniowe wczasy miejskie w stolicy Polski – w Warszawie (skierowane do związkowców z niewielkich miast i wsi),
- 5-7 dniowe wczasy wielkanocne,
- trzytygodniowe wczasy lecznicze,
- 24-dniowe wczasy sanatoryjne w sanatoriach, które prowadzone były przez FWP,
- miesięczne wczasy przeciwgruźlicze (organizowane m.in. w Szklarskiej Porębie).

Schronisko turystyczne

Schronisko turystyczne to miejsce, w którym każdy turysta może schronić się przed niekorzystnymi wearunkami atmosferycznymi. Większość takich obiektów świadczy usługi z zakresu bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Niekiedy można spotkać w nim również m.in. punkt informacji turystycznej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego albo sportowego, dyżurkę służb ratowniczych.

Wśród schronisk możemy wymienić:
- niezagospodarowane schrony, które gwarantują nocleg w niezbyt komfortowych warunkach i miejsce do sporządzenia posiłku we własnym zakresie,
- schroniska górskie, umieszczone blisko szlaków turystycznych na terenach górskich,
- na obszarze górskim schronienia można wyszukać też w tzw. pasterskich „bacówkach”,
- schroniska-hotele, czyli obiekty, które posiadają ogromną ilość miejsc do nocowania, najczęściej łatwo się do nich dostać ponieważ są blisko drogi,
- bacówki PTTK, nazywane także jako schroniska turystyki kwalifikowanej.

Lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe to nic innego jak miejsce, w którym świadczona jest opieka zdrowotna. Do tej opieki stosowane są lecznicze właściwości surowców naturalnych, wód mineralnych oraz właściwości klimatu. Wiele rodziców wysyła w takie miejsca swoje dzieci, które bardzo często chorują. Po wizycie w lecznictwie znacznie mnie chorują. Dotyczy to przede wszystkim alergików. Głównym celem tego typu miejsc jest odbudowa sił biologicznych człowieka za pomocą użycia wód leczniczych, kopalin naturalnych oraz zdrowotnych właściwości klimatu.

W roku 2010 w Polsce znajdowało się 268 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Taki zakład działa na terenie uzdrowiska i świadczy opiekę zdrowotną. Otwierany jest po to, aby udzielać świadczeń zdrowotnych z obszaru lecznictwa uzdrowiskowego. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to:
- sanatoria uzdrowiskowe,
- szpitale uzdrowiskowe,
- przychodnie uzdrowiskowe,
- prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci.

Konieczne warunki naturalne do otwarcia uzdrowiska to przede wszystkim walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, właściwości lecznicze klimatu, właściwe wody mineralne, gazy i borowiny, uzdrowiskowe wpływanie morza oraz wszelkie pozostałe determinanty biofizyczne środowiska, które wywierają pozytywny wpływ na człowieka. Żeby pomieszczenie funkcjonowało jako uzdrowisko musi posiadać na swoim terenie:
- pijalnie wód mineralnych,
- kąpieliska,
- inhalatornie,
- park zdrojowy.

W uzdrowiskach tworzy się najczęściej obiekt sanatoryjny oraz szpital uzdrowiskowy. Buduje się tam także infrastrukturę wypoczynkową w formie pensjonatów, domów wypoczynkowych, hoteli, obiektów kulturalnych (np. muszle koncertowe) oraz gastronomicznych. Od takiego uzdrowiska przeważnie oddzielona jest część mieszkalna. Miejsce, które złącza te dwie jednostki morfologiczne uzdrowiska to najczęściej właśnie park zdrojowy.

Lista uzdrowisk w Polsce

Najwięcej uzdrowisk (11) znajduje się w województwie dolnośląskim. Wśród uzdrowisk w Polsce m.in. jest:
Busko-Zdrój – uzdrowisko nizinne
Ciechocinek – uzdrowisko nizinne
Dąbki – uzdrowisko nadmorskie
Goczałkowice-Zdrój – uzdrowisko nizinne
Inowrocław – uzdrowisko nizinne
Jedlina-Zdrój – uzdrowisko górskie
Kołobrzeg – uzdrowisko nadmorskie
Krynica-Zdrój – uzdrowisko górskie
Kudowa-Zdrój - uzdrowisko podgórskie
Muszyna – uzdrowisko podgórskie
Nałęczów – uzdrowisko nizinne
Rabka-Zdrój – uzdrowisko górskie
Rymanów-Zdrój – uzdrowisko podgórskie
Solec-Zdrój – uzdrowisko nizinne
Sopot – uzdrowisko nadmorskie
Swoszowice- uzdrowisko nizinne
Szczawnica – uzdrowisko górskie
Szczawno-Zdrój – uzdrowisko podgórskie
Świeradów-Zdrój – uzdrowisko górskie
Świnoujście – uzdrowisko nadmorskie
Ustka – uzdrowisko nadmorskie
Ustroń – uzdrowisko podgórskie
Wapienne – uzdrowisko podgórskie
Wieniec-Zdrój – uzdrowisko nizinne
Wysowa-Zdrój - uzdrowisko górskie
Żegiestów – uzdrowisko górskie.

Uzdrowisko

Uzdrowisko, zwane także niekiedy jako kuracjusz, to miejsce przede wszystkim dla alergików. Wyjeżdżają tam, aby wyleczyć się z wszelkich uczuleń. Miejsce to posiada naturalne czynniki lecznicze. Wśród nich znajduje się woda mineralna, jak również właściwości klimatyczne. Aby w danym miejscu mogło zaistnieć uzdrowisko musi zostać spełniony warunek jakim są walory przyrodnicze. Bez nich nie będzie żadnego uzdrowiska. Wody mineralne stosowane są do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, natomiast właściwości klimatyczne do klimatoterapii (jeden z działów fizjoterapii).

W Polsce mamy ich aż 44. By uzyskać miano uzdrowiska w Polsce, teren ten musi:
- mieć złoża naturalnych surowców leczniczych,
- mieć klimat, który posiada właściwości lecznicze,
- posiadać na własnym terenie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia do tego służące,
- spełniać wymagania w stosunku do środowiska,
- mieć infrastrukturę techniczną w obszarze np. transportu zbiorowego.

Ruch turystyczny

Ruch turystyczny to jak sama nazwa wskazuje przemieszczenie się ludzi. Nie jest ono wymuszone przez żadne czynniki zewnętrzne. Osoby uprawiające ruch turystyczny zmieniają miejsce pobytu, własne środowisko i rytm życia dobrowolnie.

Ruch turystyczny ma swój teren, okresu w którym trwa, itp. Współcześnie na świecie obowiązuje podział ruchu turystycznego według Orgaznizacji Narodów Zjednoczonych Światowej Organizacji Turystyki:
- dla celów wizyty,
- na czas trwania pobytu bądź podróży,
- na miejsca zamieszkania turysty i miejsca jego przeznaczenia,
- użytych środków transportu,
- typów obiektów noclegowych.

Orgaznizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła podziału celów wizyt na 6 kategorii:
- aktywny/ pasywny wypoczynek (zakupy, zwiedzanie),
- odwiedziny u krewnych i znajomych,
- podróże w sprawach zawodowych,
- podróże w celach zdrowotnych,
- podróże w celach religijnych,
- podróże załóg statków i samolotów pasażerskich.

Przedsiębiorstwa turystyczne

Przedsiębiorstwo turystyczne, potocznie zwane jako biuro podróży, to nic innego jak miejsce w którym możemy wykupić wczasy albo wycieczkę.

Powstanie biur podróży związane jest z dynamicznym rozwojem ruchu turystycznego w I połowie XIX wieku. Już wtedy coraz więcej osób odczuwało brak wypoczynku. Po roku ciężkiej pracy należał im się urlop. W tamtym czasie miał miejsce przede wszystki postęp techniczny, wzrost wydajności pracy jak również stopniowe skracanie czasu pracy. Wprowadzono płatne urlopy i podniesiono pensje ludzi. Ujawniły się takie nowe potrzeby jak wypoczynek i turystyka.

Pierwsze biuro podróży zostało założone przez Thomasa Cooka w 1841 roku. W XIX wieku powstały pierwsze najnowocześniejsze obiekty hotelarskie, które oferowały pobyt wielu turystom. Natomiast na początku XX wieku narodziły się pierwsze towarzystwa akcyjne, które zajmowały się ich eksploatacją.

Polska ustawa o usługach turystycznych wymienia 3 typy działalności turystycznej:
- organizator turystyki,
- pośrednik,
- agenci turystyczni.

Kolonie

Kolonie to jedna z form wakacji, jaką rodzice mogą zafundować swoim dzieciom. Organizowane są przez biura podróży, szkoły i inne placówki wychowawcze. Początki kolonii sięgają czasów przed I wojną światową. Przede wszystkim organizowane wtedy były przez niemieckie organizacje turystyczne z terenów Śląska oraz Austro-Węgier.

Osoby organizujące taki wypoczynek (to jest szkoły, różne placówki, osoby prawne, osoby fizyczne) mają obowiązek m.in.:
- zgłosić organizowany rodzaj wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu zważywszy na siedzibę organizatora. Powinien również dostarczyć informacje o tym ile będzie trwał wypoczynek, jaka będzie ilość uczestników wypoczynku, jej program, typ zakwaterowania, miejscu wypoczynku oraz opieki medycznej,
- zdobyć zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku,
- zagwarantować dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki w trakcie wypoczynku,
- zagwarantować dzieciom odpowiednią opiekę medyczną,
- zatrudniać właściwie wyszkoloną kadrę pedagogiczną.